Velkommen til Stjørdal Soroptimistklubb

Stjørdal Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.   Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner', og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.  

I denne brosjyren kan du lese mer om soroptimistenes arbeid.

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

05.01.22/cl

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt: stjordal@soroptimistnorway.no. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima