Bli medlem i Stjørdal Soroptimistklubb

Vi i Stjørdal Soroptimistklubb ønsker nye medlemmer velkomne. Ta gjerne kontakt og kom uforplktende på våre møter og se hva vi holder på med og hva vi står for.

Send en e-post til klubben  stjordal@soroptimistnorway.no

Eller du kan kontakte vårt styre:

President: Solveig Waaler

mob: 92023876

Visepresident: Oddbjørg Ree Ugland

mob. 92651833

Sekretær: Aud Lyngstad

mob.41623214

111021/cl