Bli medlem i Stjørdal Soroptimistklubb

Vi i Stjørdal Soroptimistklubb ønsker nye medlemmer velkomne. Ta gjerne kontakt og kom uforplktende på våre møter og se hva vi holder på med og hva vi står for.

Send en e-post til klubben  stjordal@soroptimistnorway.no

Eller du kan kontakte vårt styre:

President: Astrid Kvaal Dybvad

mob: 900 76 210

Visepresident: Ruth Rolfseng

mob. 92607787

Sekretær: Anne Mari Gederaas Ingstad

mob.995 94 987