Klubbens prosjekter

Stjørdal Soroptimistklubb har støttet ulike prosjekter.

Noen av prosjektene har vært organisert av andre klubber eller Norgesunionen:

Lilla sløyfer mot menneskehandel/ Moldovaprosjektet

Norske soroptimisters utdanningsfond

Kjøp av ulike artikler som julemerker og Unicefkort 

Fistelprosjektet i Etiopia, arbeid mot kjønnslemlestelse

Educate to lead Nepal

Vi har også støttet disse prosjektene:

Arboret på Stjørdal Museum

Krisesenteret for Nord-Trøndelag i Verdal

Care4tanzania

Lucy-prosjektet i Tanzania

Frivillighetssentralen Stjørdal

BUA Stjørdal

Vanntanken Skatval

Tulipanaksjonen

TV-aksjonen

150921/cl

Det produseres Lilla sløyfer!