8.marsmøte 2022

I år arrangerte Stjørdal Soroptimistklubb åpent møte i samarbeid med politikere fra de ulike politiske partiene i Stjørdal kommunestyre. Sigrid Bjørnelv holdt et meget godt innlegg om soroptimistene og arbeidet organisasjonen gjør for å bedre kvinnehelse internasjonalt.

Kl. 18.00 – 18.05 Velkommen

Kl. 18.05 – 18.15: Appell fra Amnesty International

Kl. 18.15 – 18. 30: Stjørdal Soroptimistklubb v/ Sigrid Bjørnelv: 

Vårt internasjonale arbeid med kvinnehelse

Kl. 18.30 – 18.50: Politioverbetjent Marie Stene:

Trøndelag politidistrikts innsatsgruppe sitt arbeid mot vold i nære relasjoner

Kl. 18.50 – 19.10: Krisesenteret i Nord- Trøndelag:

Vårt arbeid med mennesker i krise

Kl. 19.10 – 19.30: Pause med loddsalg

Kl. 19.30 – 19.50: Stjørdal kommune v/ Sissel Holmberg og Kari Christiansen:

Hvordan står det til hos oss? Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Værnesregionen.

Kl. 19.50 – 20.00: Takk for arrangementet v/ Anne Karin Veisetaune.

Mer enn 100 kvinner deltok på møtet som ble meget vellykket!

 

080322/cl