Gaver fra Hegra Sparebank

Klubben har søkt om gave fra Hegra Sparebanks overskudd ved flere anledninger.

I 2010 og 2011 mottok vi gaver på henholdsvis NOK 1000 og NOK 1500.

111021/cl