Vanntanken Skatval

Stjørdal Soroptimistklubb har i flere år bidratt med økonomisk støtte til prosjektet «Vanntanken Skatval».

Ideen bak «Vanntanken Skatval» er at innbyggerne i en bygd hjelper innbyggerne i en annen bygd med å sikre det aller viktigste; tilgang til rent vann.

Siden oppstarten i 2010 har «Vanntanken Skatval» finansiert bygging av fire brønner i Mali, i samarbeid med Care. I Sierra Leone har de i samarbeid med Plan Norge bygget ti nye brønner og rehabilitert 20 gamle. Totalt har de samlet inn hele 750 000 kroner. Den viktigste kilden til finansiering er faste givere og gaver fra blant annet Stjørdal soroptimistklubb. I tillegg er det gjennomført ulike sosiale arrangement som har gitt velkomne tilskudd og god PR for prosjektet.

 «Vanntanken Skatval» planlegger å finansiere bygging av brønner i Afghanistan. En vil samarbeide med den danske hjelpeorganisasjonen DACAAR.

240322/cl

På marsmøtet i 2022 kunne vi nok en gang overrekke bidrag til Vanntanken Skatval, her ved Maren Vollan. Til venstre president Solveig Waaler og til høyre kasserer Mette Lægran.