Møteplan 2022

Møteplan 2022

240322/cl

Februarmøtet 2022 ble gjennomført på Hjelseng gård. Vi var veldig fornøyde med å kunne ønske to nye medlemmer velkommen i klubben. Fadder Oddbjørg Ugland presenterer Mari Bakken Paulsen.
Fadder Irene Østerås ønsker Randi Schei hjertelig velkommen.
På marsmøtet 2022 fikk vi omvisning på det nye Helsehuset.
Et av Helsehusets flere oransjerier som blir flittig brukt.