Begynnelsen

Her finner du historien om oppstarten av Stjørdal Soroptimistklubb og dokumenter som forteller om klubbens spede begynnelse.

Etter forespørsel fra Steinkjer Soroptimistklubb ved president Gunvor Strugstad, sendte Martha Richstad Berbu vinteren 2005 ut et inforskriv til eventuelt interesserte om å starte opp en soroptimistklubb på Stjørdal. Steinkjer Soroptimistklubb ved Gunvor Strugstad, Lisbeth Aalberg og Elin Rannem ble klubbens "faddere".

Det første møtet ble holdt på Fosslia skole 2. mars 2005. De som møtte var: Almira Canovic, Guri Elvertrø, Gunfrid Dybvad, Astrid Kvaal Dybwad, Annbjørg Jullum, Guri Sandtrø, Lovise Størseth, Elin Ohren, Ingeborg Svare og martha Richstad Berbu.

Medlemmene fra Steinkjer informerte og svarte på spørsmål.

Innkalling til det første møtet april 2005

Innkalling til medlemsmøte mai 2005

Innkalling til medlemsmøte juni 2005

Programoversikt høsten 2005

Programoversikt våren 2006

160921/cl

Klubbens første president, Martha R. Berbu tenner lysene på 5-årsjublieet for klubben.